Home   >   Retail

ขอใบเสนอราคา

สนใจบริการของเรา คุณสามารถขอใบเสนอราคาจากเรา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ฝากข้อมูลของคุณในแบบฟอร์ม เราจะรีบติดต่อกลับอย่างเร็วรวดที่สุด

ธุรกิจค้าปลีก

ให้ข้อมูลสินค้าและสามารถแนะนําสินค้าที่ลูกค้าต้องการได้โดยผ่านทุกช่องทาง – ด้วย SAP Busniess One สําหรับธุรกิจค้าปลีก สามารถนําเสนอสินค้าที่ลูกค้าต้องการได้ ข้อมูลเชิงลึกจาก POS ความมีส่วนร่วมของผู้ซื้อและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการนําสินค้าออกสู่ตลาด

ฝากข้อมูลติดต่อ

ฝากข้อมูลให้เราติดต่อกลับ เราจะติดต่อกลับไปโดยด่วนที่สุด