Home   >  SAP Business One on Premise

ขอใบเสนอราคา

สนใจบริการของเรา คุณสามารถขอใบเสนอราคาจากเรา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ฝากข้อมูลของคุณในแบบฟอร์ม เราจะรีบติดต่อกลับอย่างเร็วรวดที่สุด

SAP Business One on Premise

SAP Business One สามารถสนองความต้องการของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง

ราคาที่คุณสามารถเป็นเจ้าของได้

มีโซลูชั่นสำหรับทุกอุตสาหกรรม

ครอบคลุมการทำงานทุกแผนกภายในองค์กร

สนับสนุนมากถึง 28 ภาษาใน 43 ประเทศ และหลายสกุลเงินตรา

สามารถนำไปใช้งานภายในองค์กรได้อย่างรวดเร็ว

มีลูกค้าใช้งาน SAP Business One ทั่วโลกมากกว่า 65,000 ราย

เพื่อเพิ่มศักยภาพการเติบโตธุรกิจของคุณ

มีลูกค้าใช้งาน SAP Business One ทั่วโลกมากกว่า 65,000 ราย

SAP Business One สามารถสนองความต้องการของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง

การบริหารการเงิน

การจัดการฝ่ายขายและลูกค้า

การควบคุมการจัดซื้อและสินค้าคงคลัง

การวางแผนการผลิต

ระบบข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ

การวิเคราะห์และการนำเสนอรายงาน

ช่วยบริหารและจัดการธุรกิจของคุณให้เติบโตไปพร้อมกัน

แอพพลิเคชั่น SAP Business One ช่วยบริหารธุรกิจในองค์กรของคุณได้อย่างง่ายดาย ตั้งแต่ฝ่ายการเงินและการบัญชี ฝ่ายจัดซื้อ สินค้าคงคลัง ฝ่ายขายและลูกค้าสัมพันธ์ และการจัดการโครงการ จนถึงฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายทรัพยากรบุคคล SAP Business One ช่วยปรับปรุงกระบวนการ ทำงาน ช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมธุรกิจได้อย่างชัดเจน คุณสามารถตอบ สนองและทำการตัดสินใจจากข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้อย่างรวดเร็ว สร้างผลกำไรให้กับธุรกิจของคุณ

ภาพรวมของธุรกิจที่ชัดเจนช่วยให้คุณสามารถควบคุมทุกอย่างได้อย่างง่ายดาย
ในเวลาที่ธุรกิจของคุณกำลังเติบโต มันเป็นเรื่องยากที่จะมองเห็นภาพที่ชัดเจนในธุรกิจของคุณได้ทันที เนื่องจากข้อมูลที่กระจัดกระจายอยู่ตามแอพพลิเคชั่นต่างๆ หรือตามสถานที่ต่างๆ SAP Business One ถูกออกแบบสำหรับบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง มีความยืดหยุ่นตามที่ต้องการ เพิ่มศักยภาพทางธุรกิจและสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย

SAP Business One โซลูชั่นพร้อมใช้งานตามความต้องการทางธุรกิจ

SAP Business One เป็นโซลูชั่นครบวงจรที่ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นภาพรวมธุรกิจได้อย่างชัดเจนและสามารถควบคุมทุกกระบวนการทำงานที่เกิดขึ้นสามารถให้ข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญที่สามารถเข้าถึงได้ทันทีและง่ายดายจากทุกแผนกทั่วทั้งบริษัท ไม่เหมือนกับการใช้งานโปรแกรมทางบัญชีและ spreadsheets ที่มีข้อจํากัดในการใช้งาน

เพราะธุรกิจมีความแตกต่างกัน SAP Business One จึงได้รับการออกแบบ ให้มีความยืดหยุ่นในการใช้งานสามารถใช้งานได้ทั้งในสำนักงานหรือบนระบบคลาวด์ คุณสามารถเข้าถึง SAP Business One ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านโทรศัพท์มือถือ อีกทั้ง SAP Business One สามารถทำงานได้ทั้งแพลทฟอร์ม SAP HANA® และ Microsoft SQL คุณจึงสามารถเลือกใช้งานให้เหมาะกับธุรกิจของคุณได้

สิ่งที่มากไปกว่านั้นพนักงานสามารถใช้งานได้ทันทีตั้งแต่วันแรกและเมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นคุณสามารถปรับเปลี่ยนและขยาย SAP Business One ได้ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้น

ถ้าหากคุณต้องการขยายธุรกิจไปต่างประเทศ SAP Business One สนับสนุนมากถึง 28 ภาษาใน 50 ประเทศ ด้วยเครือข่ายพาร์ทเนอร์ท้องถิ่นที่มีมากกว่า 800 แห่ง

การจัดการและบริหารการเงินของคุณได้อย่างครบวงจร

SAP Business One มีเครื่องมือช่วยบริหารจัดการทางด้านการเงินแบบครบวงจร ช่วยให้กระบวนการทางบัญชี เช่น การทำบัญชีแยกประเภท การบันทึกรายการประจำวัน การคำนวณภาษีและรายการที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศเป็นไปได้อย่างง่ายดาย

คุณสามารถควบคุมธุรกรรมทางการเงิน รายการเดินบัญชีและค่าใช้จ่าย ยอดคงค้าง อีกทั้งยังสามารถบริหารกระแสเงินสด ติดตามงบประมาณ และเปรียบเทียบสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนงานเพื่อสะท้อนสภาวะของธุรกิจในเวลานั้น

การทำงานแบบเรียลไทม์ควบคู่ไปกับกระบวนการทางธุรกิจอื่นๆ เช่น การ จัดซื้อและการขาย สามารถเพิ่มความรวดเร็วให้กับธุรกรรมทำให้สามารถบริหารกระแสเงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารการเงิน

การบัญชี บริหารกระบวนการทางบัญชีได้อย่างอัตโนมัติ เช่น การบันทึกรายการประจำวัน บัญชีลูกหนี้ และบัญชีเจ้าหนี้ทางการค้า


การควบคุม บริหารกระแสเงินสดได้อย่างแม่นยำ สามารถตรวจสอบ สินทรัพย์ถาวร ควบคุมงบประมาณและตรวจสอบค่าใช้จ่าย


ความสะดวก การบริหารจัดการสินทรัพย์ถาวร ฟังก์ชั่น Virtual Fixed Asset ช่วยลดภาระการป้อนข้อมูลซ้ำซ้อนด้วยตนเอง


การธนาคาร ตรวจสอบบัญชีได้อย่างรวดเร็ว จัดทำรายการเดิน บัญชี และการชำระเงินด้วยวิธีต่างๆ เช่น เช็ค เงินสดและการโอนเงิน


รายงานและการวิเคราะห์ทางการเงิน จัดทำรายงานสรุปการ ดำเนินงานในรูปแบบมาตราฐานหรือตามรูปแบบที่ต้องการแบบเรียล ไทม์ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนธุรกิจและการตรวจสอบบัญชี

สร้างฐานข้อมูลลูกค้าประจำ

นอกจากนี้ SAP Business One ยังเห็นความสําคัญของระบบลูกค้าสัมพันธ์ โดยมีเครื่องมือช่วยให้คุณสามารถบริหารจัดการกระบวนการการขายและระบบลูกค้าสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่การติดต่อ ลูกค้า การขาย รวมถึงบริการหลังการขาย

ฟังก์ชั่นนี้สามารถแสดงรายละเอียดลูกค้าเป้าหมายได้อย่างชัดเจน คุณสามารถทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า เปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายให้กลายเป็นลูกค้า เพิ่มยอดขายและผลกำไร เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า

การบริหารและการจัดการด้านการขายให้กับลูกค้า

การบริหารการขายและโอกาสทางด้านการขาย – ติดตามและร่วมกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่เริ่มติดต่อลูกค้าไปจนถึงการปิดการขาย


การบริหารการส่งเสริมการตลาด – สามารถกำหนดบริหารจัดการและวิเคราะห์กิจกรรมทางการตลาด


การบริหารจัดการลูกค้า – เก็บข้อมูลสำคัญของลูกค้ารวมอยู่ในที่เดียวและจัดการข้อมูลลูกค้าด้วย Microsoft Outlook


การบริหารจัดการบริการ – จัดการการรับประกันสินค้าและข้อมูลติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว


การรายงานและการวิเคราะห์ จัดทำรายงานรายละเอียดการขายการประเมินยอดขาย และการติดตามการขายด้วยการใช้รูปแบบที่มีให้เลือกมากมาย


การจัดการด้านการขาย บริหารจัดการข้อมูลการขายด้วยการใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่น SAP Business One บนโทรศัพท์เคลื่อนที่

เพิ่มประสิทธิภาพการซื้อขายเพื่อสร้างผลกำไร

ธุรกิจขนาดเล็กต้องการระบบที่สามารถจัดการกระบวนการจัดซื้อที่มี ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ขอใบเสนอราคา ทำรายการคำสั่งซื้อ และการชำระเงิน SAP Business One สามารถช่วยบริหารจัดการได้ทั้งระบบ รวมทั้งการ ออกใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ การคืนสินค้า และการชำระเงิน และยังมีเครื่องมือการนำเสนอรายงานที่สามารถเปรียบเทียบราคาจากผู้ผลิตรายต่างๆ เพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรองและสามารถลดต้นทุนได้อีกด้วย

ควบคุมการจัดซื้อและสินค้าคงคลัง

การจัดซื้อ – การส่งคำร้องขอซื้อสินค้า (Pos) และออกใบเสร็จเชื่อมโยงเอกสารการสั่งซื้อทั้งระบบเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบบัญชี การบริหารจัดการคืนสินค้า ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างๆ


การบริหารจัดการข้อมูล – บริหารจัดการข้อมูลด้วยอินเตอร์เฟสที่ใช้งานง่าย สามารถเรียกดูยอดเงินในบัญชี วิเคราะห์การจัดซื้อ และเก็บข้อมูลรายละเอียดการซื้อสินค้า ข้อมูลราคาและอัตราภาษี


การเชื่อมโยงระหว่างคลังสินค้าและการบัญชี – ข้อมูลเชื่อมโยงกันแบบเรียลไทม์ระหว่างการออกใบเสร็จซื้อสินค้ากับจำนวนสินค้าคงคลัง


การออกใบแจ้งหนี้ การยกเลิกสินค้า และใบลดหนี้ โดยการอ้างอิง กับ POs วางแผนความต้องการสินค้า และจัดตารางเวลาจัดซื้อตามความเหมาะสม


นำเสนอรายงานได้อย่างง่ายดาย – สามารถนำเสนอรายงานด้วย ข้อมูลเรียลไทมด้วยแผนภาพและรายงานในหลากหลายรูปแบบ

การควบคุมสินค้าคงคลังและการจัดจำหน่าย

SAP Business One สามารถแสดงข้อมูลสินค้าเข้า-ออก สินค้าคงคลัง และตำแหน่งสินค้าได้อย่างถูกต้องแม่นยำ คุณสามารถบริหารจัดการคลัง สินค้าด้วยวิธีการใช้ต้นทุน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ FIFO และวิธีอื่น ๆ เพื่อควบคุมจำนวนสินค้าและตรวจสอบการโอนย้ายสินค้าได้แบบเรียลไทม์ สามารถ ตรวจสอบจํานวนสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์และบริหารจัดการราคาสินค้า เพิ่มราคาหรือมอบส่วนลดและสามารถนำเสนอรายงานที่แสดงผลจากการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว

การวางแผนการผลิต

การบริหารจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง – สามารถบริหารจัดการสินค้าคงคลังด้วยต้นทุนได้หลายวิธี สามารถปรับปรุงข้อมูลสินค้า และปรับหน่วยสินค้ากับราคาที่หลากหลายได้


การบริหารจัดการตำแหน่งที่ตั้งสินค้า – การบริหารจัดการสินค้า ในคลังสินค้าหลายแห่งโดยการแบ่งแต่ละส่วนเป็นโซนย่อยๆ และกำหนดเงื่อนไขขึ้นมา ทำให้เกิดประสิทธิภาพการเคลื่อนย้ายสินค้า ลดระยะเวลาในการค้นหาสินค้า


การควบคุมการออกใบเสร็จสินค้า – การบันทึกขั้นตอนการออกใบเสร็จ การตรวจสอบจำนวนสินค้าคงคลังและการโอนย้ายสินค้า การฝากขายสินค้าจากสถานที่อื่น การขายสินค้าแบบ Drop-ship และสามารถตรวจสอบจำนวนสินค้าคงคลังได้อีกด้วย


การวางแผนการผลิตสินค้าและวัสดุที่ใช้ในการผลิต การสร้างและปรับปรุงรายการ การเบิกจ่ายวัสดุในการผลิตทั้งแบบธรรมดาและอัตโนมัติและการควบคุมราคา


การนำเสนอรายงาน – สามารถนำเสนอรายงานจากข้อมูลล่าสุด และนำเสนอในรูปแผนภาพและรายงานได้หลากหลายรูปแบบ

มองเห็นภาพรวมของธุรกิจได้อย่างชัดเจนด้วยระบบข้อมูลธุรกิจแบบอัจฉริยะ ระบบวิเคราะห์และนำเสนอรายงาน

SAP Business One มีเครื่องมือการวิเคราะห์และนำเสนอรายงานที่มีประสิทธิภาพ SAP Crystal Reports® สำหรับ SAP Business One ให้คุณสามารถใช้ข้อมูลตามแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั่วทั้งองค์กรในการนำเสนอรายงานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง และด้วยการใช้งาน Microsoft Office ช่วยให้คุณสามารถสร้างรายงานได้ในรูปแบบต่างๆ และสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย

คุณสามารถเลือกใช้งาน SAP HANA ซึ่งมีระบบประมวลผลบนหน่วยความจำ ช่วยให้การวิเคราะห์และนำเสนอรายงานสำหรับ SAP Business One ทำได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถเข้าถึงรายงานต่างๆ โดยใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์ ทั้งยังมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่ช่วยในการตัดสินใจได้อย่างง่ายดาย สามารถกำหนดค่าต่างๆ อัตราแลกเปลี่ยน ขอบเขตในการเข้าถึงข้อมูล รวมทั้งฟังก์ชั่นการนำเข้าและส่งออกข้อมูลและเอกสารต่างๆ

Business Intelligence

นำเสนอรายงานรูปแบบที่คุณต้องการ – สามารถเข้าถึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อสร้างรายงานขึ้นใหม่ และปรับปรุงรายงานด้วยรูปแบบต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย


การวิเคราะห์ – การใช้งาน MS Excel ในการสร้างรายงาน คุณสามารถมองเห็นธุรกิจของคุณในมุมมองใหม่


เครื่องมือที่ใช้งานง่าย การใช้งานในรูปแบบ drag and relate และ drill downs ตัวช่วยในการค้นหา และมีการเตือนทุกขั้นตอนการทำงาน


ระบบการวิเคราะห์ รวมถึง KPIs ที่พร้อมใช้งาน ช่วยให้คุณทราบข้อมูลต่างๆ เช่น การส่งมอบสินค้าในแต่ละวัน พนักงานที่มียอด ขายดีเด่น


ปรับปรุงรายงานด้วยการใช้งาน SAP Lumira สำหรับ SAP Business One.

ช่วยให้สามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดและรวดเร็ว

SAP Business One ช่วยให้พนักงานสามารถตัดสินใจได้อย่างมั่นใจ รวดเร็วและถูกต้อง โดยการรวบรวมข้อมูลสำคัญจากฝ่ายขาย ลูกค้า ฝ่ายปฏิบัติการณ์และฝ่ายการเงิน – ให้สามารถเข้าถึงได้ทั้งองค์กร ข้อมูลทั้งหมดที่รวมอยู่ในระบบเดียวช่วยขจัดปัญหาข้อมูลที่ซ้ำซ้อน ลดต้นทุนและข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น การเตือนทุกขั้นตอนการทำงานช่วยให้สามารถรับรู้ถึงปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นและตอบสนองได้อย่างทันท่วงที สามารถเข้าใจศักยภาพของธุรกิจของคุณและมั่นใจในข้อมูลที่มีส่วนช่วยในการตัดสินใจ

 

การวิเคราะห์และการนำเสนอรายงาน

การใช้งาน SAP Crystal Reports สำหรับ SAP Business One ที่ รวมอยู่ในระบบช่วยให้คุณสามารถสร้างแผนภาพและรายงานแสดงข้อมูลธุรกิจได้อย่างละเอียดด้วยฟังก์ชั่นที่ใช้งานง่าย ช่วยให้คุณสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ทันที พนักงานรู้ความต้องการของลูกค้ารวดเร็วขึ้นและผู้จัดการสามารถตรวจสอบรายได้ต้นทุนและกระแสเงินสดได้อย่างแม่นยำ เพื่อดูประสิทธิภาพและนำไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

สำหรับ SAP Business One เวอร์ชั่น SAP HANA คุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นไปอีกด้วยระบบการวิเคราะห์ข้อมูลเรียลไทม ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการใน SAP Business One และสามารถสร้างรายงานรูปแบบต่างๆ ได้ทันที

ฝากข้อมูลติดต่อ

ฝากข้อมูลให้เราติดต่อกลับ เราจะติดต่อกลับไปโดยด่วนที่สุด

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save

REGISTER

Leave your contact, We will contact you soon!

ลงทะเบียน

กรุณาฝากข้อมูลของท่านไว้ เราจะรีบส่งใบเสนอราคาให้ท่านอย่างไวที่สุด

ลงทะเบียน

กรุณาฝากข้อมูลของท่านไว้ เราจะรีบส่งใบเสนอราคาให้ท่านอย่างไวที่สุด

REQUEST A DEMO

Leave your contact, We will contact you soon!